...η εταιρεία μας διαθέτει
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής...τηλεφωνικό κέντρο
2310-322155...ανέξοδη αποστολή σ' όλη την Ελλάδα  


          


 


 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Tivoli Audio έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, χρώματα και τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση. Η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δίνεται ως οδηγός και μόνο. Ο εξοπλισμός των μοντέλων που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα ποικίλει ανάλογα με την έκδοση.

Η Tivoli Audio κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια όλων των στοιχείων κατά την ημερομηνία έκδοσης της ιστοσελίδας (10-2009). Θα πρέπει, όμως, εσείς να ελέγχετε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις με το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Tivoli Audio. Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η διαδικασία έκδοσης, τα χρώματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τα πραγματικά.